Saturday, August 31, 2013

ژنو سوییس


در تلاش برای آزادی (خروج از عراق) آن دسته از اعضای مجاهدین خلق که نمی خواستند به همکاری با این سازمان 
ادامه دهند.
 دیدار با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، صلیب سرخ و مقاماتی از دولت 
سوییس به عنوان میانجیNo comments:

Post a Comment