Monday, July 1, 2013

آیا؟سفیر فرهنگی ما صفحه فیسبوک زایتسفه ?

ظاهرا بعد از شکست تیم ملی‌ والیبال، برخی‌ از هموطنان به صفحه فیسبوک 

بازیکن تیم ایتالیا زایتسف رفتند و به او فحاشی کردند. 


No comments:

Post a Comment