Friday, May 8, 2015

مرگ بر اثر صاعقه، چگونه پیشگیری کنیم

به گزارش پلیس هلند، روز گذشته بر اثر برخورد صاعقه، دو دختر جوان که تنها حدود 20 سال سن داشتند جان خود را از دست دادند. این حادثه در پارکی در شهر آمرسفورت در مرکز هلند اتفاق افتاد. قربانین به دلیل بارش شدید باران زیر درختی بلند در این پارک پناه گرفتند و مدتی بعد بدن بیجان آنان توسط شهروندان رویت و به آتش نشانی اطلاع داده شد. درختی که آنها زیر آن پناه گرفته بودند هم سوخته و آسیب دیده است.
این حادثه ی تلخ باعث شد که برخی اصول ایمنی را که باید هنگام وقوع صاعقه رعایت کرد منتشر کنیم. مطمئنا عمل به این دستور العمل ها می تواند نجات دهنده باشد. این نکات را بخوانید و به دوستانتان هم گوشزد کنید. صاعقه کسی را انتخاب نمی کند.
نکاتی برای پیشگیری از خطر برخورد صاعقه:
اینجا بخوانید:


No comments:

Post a Comment