Friday, May 8, 2015

پاینده ایران

چرا مجاهدین با من دشمن هستند 

 
اينها اسلام و ماركسيسم ( كمونيسم) را با هم قاطي كرده اند. شاه مرحوم اينها را كمونيست اسلامي مي ناميد كه از براي بدبخت كردن مملكت با آخوند هاي مختلف همكاری كردند.

رهبر و رييس اينها اسمش مسعود رجوي است او در سال ٦٤ با زن دوستش بنام مريم عضدانلو عروسي كرد و اسم او را گذاشت مريم رجوي. بعد از چند ماه هم اعلام كرد مريم ( زنش) رييس جمهور مادام العمر ايران است

آنها اول همكار خميني بودند ولي بعدا با هم به توافق نرسيدند و دعوايشان شد  

بعد از دعوا با خميني به ترور و بمب گذاري در خيابان هاي تهران و شهر ها اقدام كردند

 رجوي از ايران فرار كرد و زن اولش را جا گذاشت كه اين خانوم بعدا در درگيري با پاسدار ها كشته شد

 رجوي در زمان جنگ به عراق رفت و نيرو هايش را در اختيار صدام قرارداد

 
گروه رجوي در موشكباران صدام و بمباران ها گراي شهر هاي ايران را به ارتش صدام مي دادند  

  اعضاي اين گروه زنهايشان را طلاق دادند و رجوي همه ي اين زن ها را عقد كرده است  

  زنها براي اثبات وفاداري به رجوي بايد وسط مجلس با حضور او لخت مي شدند و با آهنگ شماعي زاده مي رقصيدند  


بعضي از اعضاي مجاهدین در عراق مخالف اين گروه بودند. آنها توسط مجاهدين دستگير و شكنجه شدند

چرا مجاهدین با من دشمن هستند 


 
قبلا هوادار این گروه بودم و موفق به جدایی از این دیوانه ها شدم. همیشه و هر کجا هم فرصت داشته باشم خیانتکار و جانی بودنشان را به هر خبرنگاری خواهم گفت و در این مسیر از تهمت های یک مشت وطن فروش همکار صدام هراسی ندارم

برخی از مصاحبه های من 


مصاحبه با پرس تی وی 


روزنامه هاي المناراليوم
  
 الپائيس  اسپانيايي  

مجله "دنيا العرب اگر شما هم خبرنگار، نویسنده و یا محقق هستید می توانید برای آگاهی بیشتر در مورد این گروه ضد ایرانی با من تماس بگیرید. 

No comments:

Post a Comment